Definitive Popularity Contest Contestant List Corrections and Additions

The following will be added, as the series had been missed in initial searches:

Chuldong! K-Cop

 • Jang Dae-Su – K-Cop Blue
 • Han Bang – K-Cop Red

Environmental Garrison Wildforce

 • Nam Gung-seon – Wild Sun
 • Seon U-mun – Wild Moon

Environmental Warrior Zenta Force

 • Hyeon Pung – Zenta Wind
 • Hyeun Yeul – Zenta Fire
 • Hyeon Su – Zenta Aqua
 • Yu Li – Zenta Gaia
 • Hyeon Ung – Zenta Man

Erexion

 • Il-Sung – Elson
 • Wol-Hwa – Wolfer
 • Hwa-San – Fasan
 • Soo-Shim – Skim
 • Mok-gi – Mocky
 • Guem-gang – Kumgan
 • Tu-Ryuk – Triok

Legend Hero Samgugjeon

 • Liu Jin/Lui Bei – Legend Hero Guan Yu/Legend Hero Imperial
 • Mi Zhu – Legend Hero Zhang Fei
 • Gongsun Zan – Legend Hero Zhao Yun
 • Liu Qi – Legend Hero Huang Zhong
 • Liu Zhang – Legend Hero Mai Chao
 • Taeoh/Cao Cao – Legend Hero Xiahao Dun/Legend Hero Xiahao Yuan/Legend Hero Kaiser/Overlord Sima Yan
 • Sun Ce – Legend Hero Taishi Ci/Legend Hero Gan Ning/Legend Hero Huang Gai

Power Master Maxman

 • Beak Gi-Hoon – Maxman

Vectorman: Warriors of the Earth

 • Kang Jin-ho – Vectorman Tiger
 • Cho Bi-hwan – Vectorman Eagle
 • Shin Dae-woong – Vectorman Bear
 • Jeong Dan-a – Vectorman Virginia

Armor Man

 • Xinan/Eric Li – Fire Armor Dragon Man
 • Zhang Jian – George – Fire Armor Dragon Man 2
 • Dian Nan/Tom – Fire Armor Dragon Man 3
 • Dong Shan/Sam Wu – Wind Armor Eagle Man
 • Wen Dong/Denny – Wind Armor Eagle Man 2
 • Bei Miao/Mike – Water Armor Rhino Man
 • Bei Kai/Bill – Water Armor Rhino Man 2
 • Xi Zhao/Ivan – Metal Armor Mastiff Man
 • Ze Xi/Jack – Metal Armor Mastiff Man 2
 • Ying Ba/Shadow Overlord – Earth Hero Tiger Man
 • Kun Zhong/Tommy – Earth Hero Tiger Man 2
 • Fang Zhong/Charles – Earth Hero Tiger Man 3
 • Xiang Yang/Paul – Armor Hero Emperor
 • Li Ziyang/Jake – Armor Hero Emperor 3

Armor Hero XT

 • Li Haolan/Tim – Pyro Warrior Mars
 • Xu Tingfei/Edward Fei Jr. – Cyclone Warrior Aero
 • Wu Gang/jason Gang – Terra Warrior Giant

Armor Hero Lava

 • Mai Qingshan – Armor Hero Lava
 • Duanmu Yan – Armor Hero Lava 2/Armor Hero Atlas
 • Ma Kuohai – Armor Hero Tsunami
 • Xiao Feng – Armor Hero Tornado
 • Ke Sheng – Armor Hero Cliff
 • Du Xiaomi – Armor Hero Techno

Armor Hero Captor

 • Nangong Xinyi – Captor Carbon
 • Lin Zhikai – Captor Alloy
 • Xiao Liao – Captor Angstrom/Captor Reflect

Armor Hero Hunter (God Brain Crisis)

 • Ren Tianyun – Armor Hero Hunter Stallion
 • Chen Yaozu – Armor Hero Hunter Aquilia

Balala: The Fairies

 • Michelle Lin (Lin Mei-xue) – Pink Fairy
 • Maggie Lin (Lin Mei-qi) – Blue Fairy
 • Shirley (Xiao-Lin) – Yellow Fairy
 • Prince You Le – Prince Noah

Balala: The Fairies: The Mystery Note

 • Emma (Bei Bei) – Green Fairy

Battle Strike Team: Giant Saver

 • Quinn Wang – Fire Guard
 • Nell Ye – Steel Guard
 • Jane Anping – Ocean Guard
 • Zoe Xu – Thunder Guard
 • Windy Xu – Sky Guard
 • Young – Earth Guard

Battle Strike Team: Space Deleter

 • Di Xiaolong/Dylon – Space Deleter Red
 • Che Tianyu/James – Space Deleter Blue
 • Zia Qiong’er/Rachel – Space Deleter Pink
 • Wang Yijie/Winson – Space Deleter Yellow
 • Chen Lijing/Charlie – Space Deleter Green
 • Li Tiexiong/John – Space Deleter Black

Battle Strike Team: Rescue Engine

 • He Dajiong – Rescue Red
 • Ai Rui – Rescue White
 • Jiang Yong – Rescue Yellow
 • Yan Gang – Rescue Black
 • Lin Yunzhi – Rescue Blue

Dancing Baby

 • Ari Zhenzhen – DoMi Baby
 • Jin Jiashan – FaSo Baby
 • Chen Meigui – LaTi Baby
 • Su Ailei – Ruishan Baby

Golden Hero

 • Shao Zhongtian – Golden Hero

K-Boy

 • Kai – K-Boy

King of Warrior EX

 • Xu Feng – The Storm
 • Qiu Yu – The Rain
 • Dong Lei – The Thunder
 • Yi Diantong – The Lightning
 • Geng Yan – The Fire

Metal Kaiser

 • Yuan Dong – Azure Kaiser

Panda Man

 • Pan Da – Panda Man
 • Chi Nanjie – Panda Hero

Transform Warrior Along

 • A Long – Transform Warrior Along

BIMA Satria Garuda

 • Ray Bramasakti – BIMA-X
 • Noir – BIMA Legend
 • Reiza Bramasakti – Azazel

Garuda Knight BIMA-X

 • Iron Mask – Torga

Satria Naga Kai

 • Furio – Satria Naga Kai

Green Hornet

 • Brett Reid – Green Hornet
 • Kato – Green Hornet’s Unnamed Accomplice

The following will be removed from the list:

 • Ninjaman – Kakuranger
 • Gunmazin – Ohranger
 • Signalman – Carranger
 • VRV Master – Carranger
 • Zubaan – Boukenger
 • Black Lion Rio – Gekiranger
 • Chameleon Fist Mele – Gekiranger
 • Gosei Knight – Goseiger
 • Phantom Ranger – Power Rangers Turbo
 • Magna Defender 1 – Power Rangers Lost Galaxy
 • Sentinel Knight – Power Rangers Operation Overdrive
 • Elephant Spirit Ranger – Power Rangers Jungle Fury
 • Bat Spirit Ranger – Power Rangers Jungle Fury
 • Shark Spirit Ranger – Power Rangers Jungle Fury
 • Robo Knight – Power Rangers Megaforce
 • Space Sheriff Skyfire – Power Rangers Super Ninja Steel

100 Added, 16 removed, new total 871 – I will break these up into 64 groups of 13-14 for preliminary polling, of which the top 2 in each group will go to head-to-head polling.

Series Navigation<< Preliminary Vote Groups Part 1Preliminary Vote Groups Part 2 >>
Advertisements

Leave a Reply